Skip links

10 NAČINA ZA UNAPREĐENJE SELEKCIJE KANDIDATA

Velik broj ljudi napušta zemlju i odlazi. Organizacije se zbog toga susreću sa sve većim izazovima. Da li i vi imate sličnih problema? Potrebno je, dakle, izvući maksimum iz selekcije kandidata koji su nam na raspolaganju.

Na koji način možete poboljšati svoj sistem selekcije? Evo deset savjeta da unaprijedite svoj proces selekcije kandidata:

1. ZAŠTO JE POSLJEDNJA OSOBA OTIŠLA?

Radite li izlazne intervjue? Oni jesu zakašnjela reakcija na probleme sa kojima se zaposleni susreću ali u organizacionim kulturama u kojima nema otvorene komunikacije mogu predstavljati jedini izvor informacija o potencijalnim problemima. Možda su u pitanju i lični razlozi ali u svakom slučaju provjerite. Neki problemi se vrlo lako mogu riješiti kako bi se ovaj proces spriječio u budućnosti.

2. UKLOPITE POJEDINCA I RADNO MJESTO

PDA procjena daje sjajan uvid u ponašanje kandidata za posao, njihovo uklapanje sa zahtjevima pozicije pa čak i menadžerskim stilom rukovodioca. Investicija u odabir prave osobe može uštedjeti dane, mjesece i mnogo vremena za razgovore koji se mogu upotrijebiti daleko korisnije. Zamislite da ni iz trećeg pokušaja ne možete da odaberete pravu osobu za posao. Nakon koliko vremena ćete to shvatiti? A koliko posao trpi za to vrijeme?

3. RAZMOTRITE INTERNE KANDIDATE

Najbrži način da demotivišete svoje zaposlene jeste da dovedete osobu van organizacije na menadžersku poziciju. Ukoliko morate dovesti osobu van organizacije, potrudite se da objasnite svoje postupke. Dajte primjer svojim zaposlenim da ste spremni da promovišete iz „svojih redova.“ Ljudi će to znati da cijene. I jedna i druga opcija imaju i dobre i loše strane, no ono što posebno daje prednost internoj promociji jeste činjenica da dobro poznajete kandidata i da oni dobro poznaju posao i problematiku sa kojom se susrećete. Bolje i lakše je obučiti kandidata sa dobrim karakterom, nego dobiti obučenog kandidata sa lošim karakterom.

4. RADITE PREDSELEKCIJU

Štedite vrijeme ljudi koji su u obavezi razgovarati sa kandidatima. Pozovite u drugi krug samo kandidate koji se uklapaju u vašu organizacionu kulturu. PDA procjena vam može pomoći u određivanju najboljih kandidata i njihovom uklapanju u radno mjesto te je za to i koristite, kandidat možda izgleda dobro na papiru ali samo PDA procjena može dati objektivnu sliku o tome da li sposobnosti i talenti idu ruku pod ruku sa radnim mjestom.

5. SLUŠAJTE UMJESTO DA PRIČATE

Pustite kandidate da pričaju. Saznaćete mnogo više i dobiti uvid u njihovu ličnost i karakter. Da li osoba preko puta vas ima osjećaj odgovornosti ili je u pitanju osoba koja se stalno žali sa tendencijom da krivi druge? Imamo dosta iskustva sa razgovorima i možemo pomoći u sastavljanju pitanja koja treba da postavite kako bi ciljano dobili uvid u ponašanje osobe ali slušanje je, i u ovom slučaju najvažnije. Dobro čuti ono što kandidat govori.

6.  FOKUSIRAJTE SE NA NJIHOV POTENCIJAL

Bihejvioralni profil kandidata je iznimno važan. Iako je na prvu, set adekvatnih iskustava  i vještina najbitniji, istina je da osoba može steći znanje ali može biti potpuno nemotivisana da obavlja zadatak koji nije u skladu sa njihovim profilom. PDA procjena vam umnogome može pomoći da jasno sagledate nivo motivacije odnosno energije kod kandidata.

7. PROVJERITE IM SOCIJALNI PROFIL

Jako dobar uvid o tome kakvi su lično. Koliko god ovo bilo čudno na prvu, vjerujte da možete saznati jako mnogo o pojedincima zavisno od toga šta i koliko često postavljaju na svom profilu. Možda shvatite da imate mnogo toga zajedničkog.

8. PAPIR TRPI SVE

Kandidat na papiru i kandidat u živo mogu biti dijametralno suprotni, i obrnuto. Iako je CV dobar pokazatelj koliko je osoba spremna uložiti truda u bolje predstavljanje nerijetko se dešava da imate ispred sebe „ušminkane“ biografije koje nemaju previše dodira sa relnošću. Fokusirajte se na ono što imate ispred sebe – realnu osobu.

9. NE PRIMATE SEBE!

Ukoliko birate osoblje po tome kakvi ste vi očekujte da ćete imati neizbalansiranu organizaciju. Ljudi sa vašim osobinama će takođe dijeliti i vaše slabosti. Naravno da je prvi impuls primiti nekoga ko je vrlo sličan vama, ali zapitajte se, da li vam u stvari, treba neko komplementaran? Neko ko će primjetiti ono što vi ne vidite. Ukoliko je vaš fokus na velikoj slici, osoba fokusirana na detalje je upravo no što vam treba da se ta slika pretoči u realnost.

10. STRUKTUIRAJTE PROCES SELEKCIJE

Kreiranjem struktuiranog procesa selekcije , osiguravate svakom kandidatu iste korake i iste informacije. Ovo će omogućiti jasnoću u procesu donošenja odluke i obezbjediti da svi kandidati budu tretirani identično i fer. Dodatno, osigurava minimizaciju ličnih predrasuda i loših dana jer struktura daje bolje rezultate. Korišćenjem PDA procjene možete takođe, imati jasnu sliku sklonosti kandidata i njihov bihejvioralni profil za bolje rukovođenje i proces budućeg unapređenja.

Ukoliko vam treba pomoć u selekciji kandidata, kontaktirajte nas. Spremni smo da zajedno radimo na unapređenju vašeg procesa selekcije.