Skip links

5 stvari na koje trebate obratiti pažnju kad planirate trening

Odrasli su motivisani da uče

Motiv odraslih da uče igra glavnu ulogu u određivanju ciljeva učenja. Nivo i kvalitet njihovog učešća u aktivnostima zavisi od toga da li su njihova očekivanja ispunjena treningom. Ako na samom početku postoje očiti nedostaci u samom treningu, odrasli će se brzo povući. Motivaciju možete podići ciljevima treninga, osoba koja ispred sebe ima jasne, specifične ciljeve koji su u skladu sa ciljevima treninga će biti aktivan učesnik. 

Ohrabrenje i podrška od strane trenera (i menadžera) je jednako važan izvor motivacije. Prepreke ili barijere učenju  su negativni uticaji i ako se odmah ne prepoznaju i isprave na samom početku blokiraće učenje individue na samom treningu. 

Dajte učesnicima slobodu da istražuju i interpretiraju u razumnim granicama. Ohrabrite ih da razmišljaju i van osnovnih potreba i pomozite im da postave individualne ciljeve koji će biti koristi i realni.

Žele da primjene nove vještine odmah

Odrasli znanje naučeno na treningu žele da primjene odmah u praksi, odmah nakon treninga. Tražiće dodatno znanje i vještine kako bi unaprijedili svoju izvedbu. 

 Organizujte i izvedite trening nudeći koristan miks unapređenja u znanju, vještinama i ponašanjima za svoj planirani cilj treninga. 

Prethodna iskustva imaju velik uticaj na učenje

Prethodna iskustva snažno utiču na pristup učenju kod odraslih. Individualne razlike se povećavaju sa godinama i sposobnošću da se iznova nauče nova znanja. 

Dizajnirajte efektivan trening sa naglaskom na povezanost novog učenja sa starim učenjem.

Imaju potrebu da budu uključeni

Trening na početku možda i neće ići glatko kako bi htjeli. Potreba za uključenjem i sigurnošću su primarna potreba individua u novom okruženju. Ponašanje na samom početku će biti fokusirano na sebe.

Uključite grupu od samog početka, napravite dobro otvaranje i uvod u trening tako  da se upoznaju jedni sa drugima. Organizujte grupne aktivnosti kako bi se napravila zona komfora za sve učesnike. Integrišite grupu od samog početka.

Karakteristike učenja odraslih

Odrasli su motivisani da uče kada za tim imaju potrebu. Hoće da znaju kako će im trening pomoći. Kakvu će korist imati od toga. Prije nego preduzmu bilo šta, žele da znaju zašto moraju čiti neki materijal ili vještinu. Objasnite im i prednosti koje će imati ako uče i nedostatke koje će imati ako ne uče

Odrasli uče kroz aktivnosti. Vježba i kontinuirana upotreba naučenog imaju veći efekat nego pasivno predavanje.