Skip links
coaching

COACHING PITANJA

Bilo da ste coach ili samo koristite coaching alate, shvatili ste da su pitanja ta koja pokreću klijenta u pravom smjeru.

Pitanja potiču razmišljanje i usmjerenost ka cilju stoga je važno znati postaviti pravo pitanje koje će pokrenuti proces. Dakle, kakva pitanja postoje?

Otvorena pitanja

Kako? Šta? Gdje? Kada? Ko? Zašto? Ovo su korisna pitanja u različitim stepenima: kako misliš da bi to izgledalo ako bi uradila na drugačiji način?

Kako si se osjećao kada se to desilo?

Šta bi uradila da unaprijediš…?

Posebnu pažnju obratite na riječ “zašto” jer može zvučati osuđivački i podsjećati na blagu konfrontaciju.

Pitanja za produbljivanje

Postoje dvije vrste ovakvih pitanja, ona koja proširuju temu i ona kojakoristimo da kopamo dublje

Reflektivna pitanja

Dakle, ono što si mislio je… jesam li dobro shvatio? Dakle pitanja koja nam pomažu da razjasnimo ono što je klijent rekao. Drugi dio rečenice često nije potreban ukoliko koristimo upitni ton u prvom dijelu rečenice (podižemo glas).

Direktivna pitanja

Koriste se da izazovemo klijenta da ispita temu i nađe odgovarajuće rješenje, za produžavanje misaonog procesa i privrženost stavovima ili pravcu akcije.

Ako si uvjerena da… može da se unaprijedi, koje korake misliš da preduzmeš i do kada?

Nezavršena pitanja

Sjajna za rad sa nesvjesnim dijelom ličnosti klijenta. dozvoljavaju osobi da se opusti i odgovori bez osjećaja pritiska. Na primjer: Spomenuo si projekat…? Imao si misao…?

Ostavite mozgu dosta prostorea da pronađe odgovor. (Ćutite).

Hipotetička pitanja

Postavite situaciju ili sugestiju kao na primjer “Šta ako…?” “Kako bi bilo…?”

Ova pitanja su korisna kad želite da uvedete novu ideju ili koncept ili izazovete klijentov odgovor bez izazivanja odbranaškog stava ili uvredljivosti. Takođe su korisna da provjerite razumjevanje implikacija ranijih odgovora. Unutar coaching konteksta, hipotetička pitanja mogu biti vrlo moćna. Mogu pomoći klijentu da razmišlja malo šire.

Kako bilo, treba ih koristiti relevantno i unutar konteksta.

Pitanja usmjerena na promjenu uvjerenja

Ako klijent odgovori na pitanje sa “ne znam” ponovite pitanje i prije toga recite “Kad bi znao…” ovo može izazvati sjajne odgovore.

Sokratska pitanja

Tip filozofskih pitanja, kao na primjer “Koja je logika iza ovoga?” ili Šta je najgore što može da se desi?”

Zatvorena pitanja

Dobra su za kontrolu ili pokretanje na akciju, ali zapamitite, koristite ih ograničeno i pažljivo.

Navodeća pitanja

Čuvajte se ovih pitanja, jer većinu vremena pretpostavljate odgovor ili stavljate riječi u usta klijenta. Primjeri su: “Da li si srećan sa ovim?” Dakle nije ti smetalo da to uradiš?”

Višestruka pitanja

Ova pitanja imaju vrlo malo gotovo nikakvu upotrebnu vrijednost. obično se koriste kad smo pod pritiskom, razmišljamo naglas ili loše formulišemo pitanja. Čuvajte se, ova pitanja zbunjuju klijenta i dozvoljavaju im da odgovore samo na najvažnija pitanja.