Skip links

Profesionalni Coaching trening

NOVE MOGUĆNOSTI

Šta je Coaching?

Coaching je personalizovan proces koji katalizira profesionalni i lični razvoj pojedinaca, koristeći fokusirane sesije “jedan na jedan” za postizanje konkretnih poboljšanja u performansama. Temelji se na ideji da se prava rješenja ne daju, već se otkrivaju kroz vođen dijalog između coacha i klijenta.

DA LI STE ZNALI

Kome je namenjen Coaching?

KONKRETNI REZULTATI

Benefiti Coachinga

Cilj Coachinga

Cilj je osnažiti pojedince i timove da prepoznaju i koriste svoje unutrašnje resurse, da se suoče sa izazovima na konstruktivan način i da postignu značajan lični i profesionalni razvoj.

Zašto Timski Coaching?

Kome je namenjen Timski Coaching?