Skip links
banking business checklist commerce

DA I NE AKO STE NOVI TRENER

DANE
Priprema, priprema, pripremaKasnite
Ciljevi moraju biti jasniKritikujte ili vrijeđajte polaznika
Uključite polaznikeOklijevajte da kažete “NE ZNAM”
Držite se rasporedaSakrijte se iza govornice
Ohrabrite postavljanje pitanjaDozvolite da diskusija skrene daleko od teme
Pripremite otvaranje i zatvaranje treningaUživajte u lošim prezentacionim navikama
Promovišite umrežavanje među učesnicimaPretrpajte ih informacijama
Obucite se profesionalnoOgraničite se na jedan metod isporuke
Koristite tehnike transfera treningaNeka vaša isporuka bude bolja od sadržaja