Skip links

Kako mjeriti efekte treninga?

Treninzi su skupi.
U kombinaciji sa tržištima koja se smanjuju, povećanom konkurencijom, lideri u organizacijama postaju sve kritičniji po pitanju analize poslovnih procesa i procedura.
Jedan od aspekata ove introspekcije jeste smanjenje troškova. Odjeli podrške trebaju naučiti kako da funkcionišu samostalno kao posebni poslovi, obezbjeđujući optimalnu uslugu za svoje interne klijente.

Unesite e-mail, te će Vam knjiga biti dostupna.

    INTERESUJE ME JOŠ KNJIGA? >>>