Skip links
flexible woman performing yoga on coast of ocean

FLEKSIBILNOST

Na koliko načina možete napraviti ručak? Na koliko načina se možete obući? Na koliko načina možete početi dijetu? Donijeti odluku? Otići na odmor?

Velik broj ljudi “zaglavi” u životu zato što imaju samo jedan ili dva načina na koji prilaze životu uopšte. Ljudi su bića navika i rutine, ali ukoliko naše navike nisu dobre po nas, nešto definitivno treba promjeniti. Jedna od pretpostavki NLP-a kaže da osoba sa najviše fleksibilnosti kontroliše situaciju. Više izbora je bolje nego nedostatak izbora.

Sa NLP-om hoćemo da kreiramo cjelinu i izbore kroz pronalaženje alternativa i opcija. Ako ste osoba koja je “zaglavila” jer pokušava da stvari radi na isti način, možda je vrijeme da pokušate nešto novo? Pod tim ne mislimo samo na ponašanje, nego i na psihologiju.

Na svijetu postoji preko 7 milijardi ljudi, što znači da postoji preko 7 milijardi načina da se nešto uradi. Praktikujući NLP naučićete da koristite barem neke nove načine, odnosno, da se otovrite za opciju da neke stvari radite drugačije. Naučićete da koristite nove perspektive, nova ponašanja i promjenite stare šeme emocija, ponašanja i razmišljanja.

Promjenićete i stara uvjerenja koja mogu doću u konflikt sa fleksibilnijim pristupom životu.

Budite uporni oko svojih ciljeva ali fleksibilni u njihovom ostvarivanju.