Skip links

Izazov sa kojim se sreću ljudski resursi prilikom zapošljavanja

Specifični profili : multipotencijalni profili

Znamo da je određivanje profila kandidata za angažovanje za određenu poziciju izazov sa kojim se suočavaju odjeljenja za ljudske resurse. Pitanje koje postavljaju regruteri prilikom zapošljavanja je: da li fokusiramo pretragu na specifične profile ili multipotencijalne profile? Naravno, odgovor će u velikoj mjeri zavisiti od upražnjenog mjesta. Ali to nije jedina uključena komponenta.

Multipotencijalni profili su transformišući, sposobni su da stvaraju, vode i prilagođavaju se promjenljivom okruženju i da brzo nauče nove vještine ili razviju sposobnosti.

Suprotno tome, specifični profili služe da nadopunjuju multipotencijalne profile prilično dobro jer mogu pružiti ono što multipotencijalnom profilu nedostaje: specijalizaciju u određenoj oblasti. Na primjer, matematičar i njegova ili njena specifična sposobnost sa brojevima.

Kada neka kompanija zapošljava na određeno radno mjesto, često postavljamo pitanje je li najbolji profil za posao multipotencijalni ili specijalizovani. Važno je naglasiti da neke kompanije žele imati ljude na koje se mogu osloniti da bi izvršavali različite uloge u različito vrijeme.

Oba profila imaju svoje prednosti, i to:

Multipotencijalni profili mogu lako raditi različite poslove u različito vrijeme, jer su vrlo prilagodljivi. To zauzvrat znači da stiču znanje u različitim oblastima u kompanijama za koje rade. To takođe znači da ove kompanije mogu imati manji broj zaposlenih, jer zaposleni koje imaju mogu da obavljaju više zadataka.

Kao poređenje tome, specifični profili su obično eksperti u svojoj oblasti ekspertize, što znači da su limitirani na jednu funkciju. Kvalitet njihovog rada je odličan i oni imaju tendenciju da budu veoma produktivni u svom specifičnom polju stručnosti.

Kao što smo rekli ranije, glavna prednost je što se ova dva tipa profila međusobno dopunjuju, pa su stoga i vrlo kompatibilni. Kada razmišljate o tome koji profil da zaposlite, odgovor je: zavisi od upražnjenih radnih mjesta, vrste kompanije, njene organizacione kulture i obaveza koje će se obavljati.

Ono što je sjajno jeste da kompanije mogu prihvatiti različite profile koji skladno koegzistiraju: razlike uvijek predstavljaju bogatstvo. Svaki pojedinac daće sve od sebe i to je uvijek pozitivna stvar.

Paula Stolarz PDA International