Skip links
man in beige blazer holding tablet computer

KAKO DA POSTANEM TRENER?

Svaki budući trener treba savladati četiri osnovne oblasti osnovnog znanja i vještina ukoliko želi biti uspješan:

  1. TEORIJU UČENJA
  2. STILOVE I METODE TRENINGA
  3. PREZENTACIJU I ISPORUKU
  4. PROCJENU

Uzećemo u obzir da trener treba da isporuči pripremljen trening, trening koji je dizajniran prema klasičnom ISD (Instructional Systems Development) razvoju instrukcionih sistema. (Opisaćemo ga u sledećem članku)

Trener treba da zapamti da unutar svakog dizajniranog programa, postoji dosta fleksibilnosti, zavisno od broja učesnika, njihovih prethodnih znanja, stilova učenja i drugih varijabli. U dodatku, trener treba biti upoznat sa stvarima kao što su:

  • efektivan način prezentacije materijala
  • kako se nositi sa problematičnim učesnicima
  • kako zadržati momentum u učenju
  • kako definisati šta su polaznici naučili

Menadžeri ili stručnjaci za temu (SME – subject matter expert) često budu pozvani da održe trening. Zapamtite, to što posjedujete vještine ili specijalizovano znanje nije osnovni preduslov da osoba uči druge ljude u toj istoj vještini ili znanju.

Treneri prvo moraju savladati set vještina (znanje, vještine i stavove) koje ljudi trebaju kako bi podučavali druge što efektivnije i efikasnije moguće. Ovo se prenosi na fokus potrebnog učenja – informacije, izvedbu i percepciju koje zaposleni treba da imaju kako bi ih usvojili.

Najbolji treneri imaju ove dvije lične kvalitete:

Prisutnost – sposobnost da drže pažnju i da ih polaznici ozbiljno shvate

Samopouzdanje – sposobnost da se nose sa skepticizmom ili odbacivanjem od neprijatnih polaznika (što je gotovo neizbježno) koji iz nekog razloga ne žele da budu na treningu.