Skip links
people in a meeting

KAKO FASILITIRATI GRUPNI RAD

Iskusni treneri znaju da se fasilitacija grupe ne dešava sama od sebe. Iz sopstvenih iskustava su naučili kako da podstaknu kooperativno učenje, ključni element u učenju odraslih, prateći ove principe.

Da li bi ste ponovili…?

Pitanja su trenerov najbolji alat. Ljudi mogu da izbjegnu razmišljanje tokom predavanja ili prezentacije ali ne mogu ako im postavite pitanje. Možda neće odgovoriti, ali ne mogu da ne razmišljaju. A kada razmišljaju, veća je vjerovatnoća da će nešto i naučiti. Evo nekoliko oprobanih savjeta i tehnika:

  • Znajte na koja pitanja želite da grupa odgovori. Zapišite ih većim slovima u trenerski priručnik
  • Dajte polaznicima šansu da podijele svoje znanje i iskustvo formulišući svoja pitanja u tom pravcu: “Bojane, ti imaš iskustva u ovoj oblasti. Šta ti misliš…?”
  • Vaša ključna pitanja mogu se pronaći u ciljevima kursa. Ako su ciljevi kursa “Učesnici će moći nabrojati tri načina kako da pripreme trening salu i objasne svrhu i efekte svake,” vaše pitanje onda može glasiti “Na koje načine možemo pripremiti trening salu i koje su prednosti i nedostaci svakog od načina?”
  • Ukoliko grupa odluta od originalnog pitanja, možete ih vratiti na vrlo jednostavan način, ponavljajući pitanje

Tišina je…

Iako ovo zvuči očigledno, sačekajte odgovor nakon što postavite pitanje. Slušajte pažljivo šta polaznici imaju za reći kako bi im to mogli ponoviti u novom pitanju. Parafrazirajte kako bi ima dali do znanja da ste ih slušali i da bi ste provjerili svoje razumijevanje. Prošetajte po sali kako bi čuli kako polaznici izlaze na kraj sa zadatkom koji ste im dali.

Kada male grupe funkcionišu

Tokom vremena, kada polaznici rade u manjim grupama, možete procjeniti njihov napredak radeći ove stvari:

  • Fokusirajte grupe na zadatak a sebe van uloge autoriteta – sjedeći ili klečeći pokraj stola i recite “Ja sam ovde samo da slušam – da li vam je to OK?” ili “Šta ostali članovi misle o ovome što je Mirko rekao?”
  • Provjerite dokle je svaka grupa došla sa svojim zadatkom i koliko po njihovoj procjeni još trebaju vremena da završe zadatak. Onda objavite kompromisno vrijeme za cijelu grupu: “Imamo još tri minuta.”