Skip links

KAKO TEORIJA IZ PROŠLOG VIJEKA UTIČE NA VAŠ POSAO?

Preko 15 godina, PDA procjena® pomaže ljudima da steknu dublji uvid u sebe i druge. Dokazano je jednostavna za upotrebu, alat prihvatljive cijene za svakoga ko želi da sazna više o sebi ili mu treba pomoć na putu ličnog razvoja. Mnogo je napisano o teoriji i istoriji koja stoji iza ovog alata. Korisnici PDA procjene znaju da teoretski model potiče iz rada Dr. Vilijama Moultona Marstouna iz 1928 godine, koji je konsolidovan u alat koji pomaže selekciji kandidata i menadžmentu.

William Moulton Marston

U ovom prvom u nizu članaka ćemo se osvrnuti na odnos između tog istraživanja i savremene teorije ličnosti.

Ključno pitanje je: Kako PDA procjena i model na kojem je bazirana korelira sa trenutnim teorijama ličnosti? Postavimo, dakle, PDA procjenu u istorijski i moderni koncept kako bi obezbjedili validnost njegovog teoretskog modela u poređenju sa drugim teorijama ličnosti, prodiskutujmo prednosti i ograničenja i modela kao i PDA procjene kao alata. Nadamo se da će vam ovaj članak pomoći da ispravno shvatite, primjenite i interpretirate model i PDA procjenu kao alat.

Istraživanja ove studije indiciraju da, iako PDA procjena ima mnogo toga zajedničkog sa dobrim dijelom istraživanja koja se sada sprovode o ličnosti, jasno je da je drugačija po pitanju metodologije i svrhe od alata koji se koriste u kliničkoj psihologiji, kako bi se procjenilo emocionalno i mentalno zdravlje.

Dalje, potvrđeni su zaključci izvedeni iz brojnih istraživanja, da iako je prošlo više od 80 godina od Marstonovog objavljivanja ovih teorija, one su još uvijek validne u sferi međuljudskih ponašanja.

Marstonov doprinos je teorija kako se ljudi ophode jedni prema drugima – ne opis njihovih primarnih osobina. Ovo je u potpunosti primjereno generalnim ciljevima PDA procjene. Ona nije dizajnirana da obezbjedi kliničku informaciju o nečijoj psihi. Dizajnirana je da bude samostalno interpretirana, jer osoba koja se procjenjuje i jeste ekspert za sebe. Bazirano na literaturi, koja podržava ova istraživanja, alat demonstrira značajnu konstrukciju validnosti za ovakve svrhe.