Skip links
man discussing a plan the design for the furniture

ORIJENTACIJA ZAPOSLENIH

Da li ste imali priliku kada ste počinjali neki posao da vas neko upozna sa osnovnim stvarima i politikama firme?

Osobu koja počinje da radi na novom radnom mjestu potrebno je upoznati sa poslom koji će obavljati. Takvo upoznavanje se zove orijentacija. Postoje dvije vrste orijentacije.

Orijentacija radne jedinice – upoznaje zaposlenog s ciljevima radne jedinice, daje jasnu sliku kakav doprinos daje njegov posao postavljenim ciljevima u jedinici i upoznaje ga sa budućim kolegama.

Orijentacija organizacije – obavještava novozaposlenog o ciljevima organizacije, istoriji, filozofiji, procedurama i zakonima. U to bi trebala biti uključena relevantna politika ljudskih resursa i koristi, kao što je radno vrijeme, način isplate plata, zahtjevi prekovremenog rada i tako dalje. Tome u prilog često se novozaposleni povede u razgledanje radnih objekata kao dio orijentacije organizacije.

Mnoge organizacije, posebno one velike, imaju formalne orijentacione programe u koje može da bude uključeno razgledanje radnih objekata kao i kratak razgovor sa predstavnicima iz odjeljenja za kadrove koji opisuju program beneficija u organizaciji. Druge organizacije mogu da koriste više neformalni program orijentacije u kome, na primjer, menadžer raspoređuje starijem članu radne grupe novozaposlenog, koji ga upoznaje sa neposrednim kolegama i pokazuje mu gdje se nalazi prostorija za fotokopiranje, automat za kafu, prostorije za jelo i slično. Postoje i intenzivni orijentacioni programi. Tokom kojih novozaposleni pohađaju različite obuke kako u sali tako i u konkretnim radnim zadacima.

Menadžeri imaju obavezu da obezbjede da se novozaposleni glatko integrišu u organizaciju i bez ikakvih poteškoća, koliko je to moguće. Oni moraju da otvoreno razgovaraju o mišljenju zaposlenih o međusobnim obavezama organizacije i zaposlenog. U interesu organizacije i novozaposlenog jeste da se on što prije pripremi za rad. Uspješna organizacija, bilo da je formalna ili neformalna, daje rezultat u pretvaranju autsajdera u insajdera, čini da se novi član osjeća sigurno i dobro prilagođenim, smanjuje vjerovatnoću slabog radnog učinka i smanjuje vjerovatnoću da će novozaposleni napustiti posao vrlo brzo po dolasku na novo radno mjesto.

Ukoliko želite da implementirate sistem orijentacije u svojoj organizaciji, kontaktirajte nas za više detalja.