Skip links
family of four walking at the street

PCM i roditeljstvo

Kad postanete roditelj, sve se mijenja. Miješaju se uzbuđenje, zahvalnosti i strah. Niko od nas ne dobija uputstvo za roditeljstvo. Svi koji započinju porodice, obično ponavljaju obrasce koje su naučili od svojih roditelja.

Velik dio onoga što čini dobro roditeljstvo je komunikacija. Razumijevanje druge osobe sa kojom komuniciramo. Ako dolazi do loše komunikacije, javljaju se konflikti. Posljedice takvih konflikata mogu biti dugoročne i štetne.

Dio ovog problema čini razmišljanje roditelja da njihova djeca trebaju imati iste komunikacione preferencije kao i oni. Roditelji su razvili jednu komunikacionu preferenciju i koriste je konstantno, bez obzira da li funkcioniše ili ne?

Logika nam kaže da ako nešto ne funkcioniše, prestanite to raditi. Iako je savjet dobar, za roditelje je teško usvojiv jer nedostaju konkretni koraci šta raditi umjesto toga. PCM nam pomaže da shvatimo sebe i način na koji preferirano komuniciramo te na taj način možemo da prilagodimo svoju komunikaciju sa djecom.

Takođe, PCM objašnjava da u stresu neko od dvoje sagovornika izlazi iz OK pozicije, ili ja ili ti. Takođe, obzirom da PCM detaljno opisuje obrasce ponašanja ulaska u stres možemo jasno predvidjeti rekacije roditelja, recimo, kako će reagovati roditelj sa thinkerskom bazom ako mu je dijete bazni rebel?

“Zašto ti je soba u neredu?”

“Kako možeš izaći iz kuće tako obučen?”

Za svaku optužbu, dijete može odgovoriti izgovorom ili okriviti nekoga/nešto drugo. “Ma da, ali…”

“Ma nije do mene.”

“Vidi šta sam uradio zbog tebe!”

Dijete vjerovatno neće dobiti bitku ali može postati osvetoljubivo i sabotirati sve što može. U ovoj situaciji niko ne dobija a osnovni problem je što će se ovakvi obrasci ponašanja nastaviti i dalje. Roditelj pokušava da usadi odgovornost u svoje dijete a dijete nastavlja da bude razigrano (i percipirano kao neodgovorno od strane svojih roditelja).

Zapamtite da vama kao roditelju psihološke potrebe moraju biti zadovoljene ukoliko želite da dobro komunicirate sa svojom djecom. Vaš stres se preliva (poziva) na stres kod vaše djece. U stresu, roditelj traži od djece da se ona prilagode njima odnosno njihovom preferiranom načinu komunikacije. Odbijanje djeteta komunikaciji na ovaj način će, vrlo vjerovatno, dovesti do konflikta.

Roditelji s toga moraju obraćati pažnju na svoje psihološke potrebe i naučiti da “koriste lift” kako bi ušli na svoje više spratove. Ako shvatite sebe i svoje potrebe, bićete bolji roditelj, suprug/supruga, prijatelj…

Ako shvatite svoju djecu roditeljstvo će postati lakše sa mnogo manje stresnih situacija.

Ukoliko želite da naučite Process Communication Model, pridružite nam se 7. i 8. maja na otvorenom treningu Otkrij PCM u Banja Luci.