Skip links

PDA i DISC – sličnosti i razlike

Šta je zajedničko?

  • Bazirano na teoriji ličnosti koju je predložio William Marston – Emocije normalnih ljudi (1926)
  • Koristi se širom svijeta
  • Integracija osa

Upitnik

  • Dva pitanja, slobodni odgovori između 86 ponuđenih riječi
  • Potrebno 10 do 20 minuta da se popuni
  • Razvio ga William Marston
  • Ponuđeni odgovor sa izborom između najviše i najmanje
  • Potrebno 10 do 20 minuta da se popuni
  • Razvio ga John Geier

Teorija

Baziran na osnovnoj teoriji, zadržana je forma koju je postavio William Marston.

Redukcija teorije Johna Geira je dovela do pojednostavljenja matematičkog procesa i krajnjih rezultata.

Indikatori

Osa rizika

Osa ekstroverzije

Osa strpljenja

Osa normi

Osa samokontrole

Pokazuje sposobnost osobe da kontroliše svoje emocije i impulse

Indikator intenziteta profila

Pomaže da se saznamo nivo fleksibilnosti / rigidnosti osobe

Indikator intenziteta osa

Mjeri intenzitet svakog od ponašajnih trendova

Indikator balansa energije

Pomaže kod određivanja motivacije i stresa kod osobe

PDA Assessment je rješenje koje se koristi širom svijeta uglavnom u procesima selekcije, liderstva, razvoja i coachinga zaposlenih te identifikacije i razvoja talenata.

Analizira individualne vještine, snage, oblasti koje treba razviti, kompetencije, donošenje odluka i stilove vođenja.

Uzima u obzir kako trenirati pojedince, njihov nivo energije, njihovu sposobnost uvjeravanja, analitičke kapacitete, stil prodaje, nivo motivacije i druge informacije koje dodaju veliku vrijednost za svaki proces koji ima za cilj razvoj pojedinaca i organizacija.