Skip links
bare feet boy child couch

POBIJEDITE STRAH

Strah je normalan i važan aspekt našeg života, strah je tu da nas zaštiti, da nas održi u životu. Mehanizam “bori se ili bježi” koji je ugrađen u sve nas se aktivira različitim vrstama strahova. Iako su strahovi koristan dio našeg života, mogu nas, takođe zaustaviti u namjeri da nešto ostvarimo.

Mnogi strahovi su potpuno iracionalni. Da li vi znate nekoga koga je pojeo pauk ili je umro za govornicom tokom predavanja? 🙂

Bez obzira na to da li je vaš strah racionalan ili iracionalan, NLP vam može pomoći da prevaziđete strah koji vas sputava. To može biti strah od javnog nastupa, strah od insekata, strah od neuspjeha, visine, paukova, miševa, mraka… svi se mogu prevazići koristeći NLP.

Sve ono čega smo svjesni (fizički i psihički) prolazi kroz filtere u našoj glavi koji su bazirani na sjećanjima, uvjerenjima, idejama, vrijednostima i generalno, našim konceptom života uopšte.

Različite NLP tehnike vam mogu pomoći da se riješite, promjenite ili ponovo proživite prošle događaje, uvjerenja, vrijednosti, ideje i emocije da bi kreirali novu neurološku konekciju. Ovo će podstaknuti vaš mozak da proizvodi drugačije hormone. Dakle, ako ste imali strah od javnog nastupa, NLP će promjeniti šeme ponašanja, emocija, uvjerenja i misli tako da javni nastup više ne pokreće reakciju straha!

Sjajna stvar koju trebate imati na umu kada govorimo o strahu jeste da vi kontrolišete svoj um i stoga i rezultate! Ako vam strah ne služi, riješite ga se!

Ako imate problem sa strahom, pišite nam na kontakt@infinitum.ba