Skip links

Rad od kuće – organizacija posla

Često imamo toliko posla da ne znamo kako ćemo sve to stići da uradimo, to često kod nas izaziva stres. Pravljenje spiskova za zadacima koje treba obaviti takođe nije uvijek efikasna strategija jer zakomplikujemo stvari previše ili loše odredimo vrijeme koje će nam trebati za svaki od zadataka.

Kad pokušamo da zadatke poredamo po prioritetima, dešavaju se disbalansi u našoj vremenskoj organizaciji pa se naša lista prioriteta lagano pretvori u spisak stvari koje odlažemo i na kraju dignemo ruke od samog spiska jer pomislimo da je bezvrijedan.

Prihvatite “manje je više” pristup. Fokusirajte se samo na ono što je važno.

Paretov princip

80/20 pravilo ili Paretov princip govori o tome da 80% efekata proizilazi iz 20% uzroka. Ovo se odnosi i na produktivnost.

Na primjer, 20% klijenata predstavlja 80% prodaje, 20% vaših proizvoda ili usluga čini 80% vaših profita. 20% vaših zadataka predstavlja 80% vrijednosti onoga što radite. Ovo se prenosi na svaki aspekt vašeg života. Dakle, primjenjivo je u svakoj oblasti koju želite da unaprijedite.

Uklonite, dakle, sve što je nebitno, analizirajte svoj projekat ili dan koji želite da isplanirate, identifikujte zadatke koji će vam donijeti najbolje rezultate i postavite ih kao današnji prioritet.