Skip links
woman coding on computer

SELEKCIJA IT KANDIDATA – KULT ZAGONETKE

Znate li šta možete očekivati na intervjuima u velikim tehnološkim gigantima?

Microsoft i veliki broj IT kompanija od svojih kandidata traže da rješavaju najrazličitije zadatke, i zagonetke. Velike kompanije ne traže nužno inteligentne ljude koji ne ostvaruju rezultate, oni mjere i motivaciju i upornost. Da bi dobro odgovorili na zagonetke, morate pokazati dovoljno upornosti kao i inteligencije.

Situacije, koje kandidati za posao dobijaju su po pravilu smiješne i irelevantne. Nekim ljudima je i to dovoljno kako bi počeli da traže rješenje. Stiče se osjećaj da osobe dobre u rješavanju zagonetki ne samo da su inteligentne, nego i motivisane da se uhvate u koštac sa različitim problemima koji im mogu biti postavljeni kao zadatak.

Logičke zagonetke mogu biti vrlo korisne kao mini alegorije problema sa kojima može da se susretne svaka kompanija koja se bavi inovacijama. U softverskim kompanijama, potrebno je generisati velik broj ideja, odlučiti koje su dobre, raditi na njima i pretvoriti ih u finalni proizvod.

Za vas smo pripremili nekoliko ovakvih zagonetki, pišite nam kakvi su vaši odgovori:

  • Koliko puta dnevno se kazaljke poklope na satu?
  • Zašto su poklopci na šahtu okrugli?
  • Kako se prave M&M bombone?
  • U tegli se nalaze bombone u tri boje – crvena, zelena i plava. Zatvorenih očiju, morate da posegnete u teglu i izvadite dvije bombone iste boje. Koliko bombona morate zahvatiti da bi bili sigurni da imate dvije istobojne?
  • Ako ste na brodu i bacite torbu preko ograde, da li će se nivo vode podići ili spustiti?