Skip links
people on a video call

STILOVI I METODE TRENINGA

Klasični stil učenja je baziran na instrukcijama ili didaktičkom stilu. Generalno se smatra kao da ga vodi nastavnik a da je fokusiran na polaznika. Odgovara više pedagoškom stilu učenja. Mnogi sada vjeruju, da fasilitatorski stil učenja ili stil učenja u kom ljudi učestvuju u kom trener “vodi” polaznike da “otkriju” ono što treba da se nauči daleko više odgovara odraslima. Definiševo ga kao fasilitativni i fokusiran na polaznika i definitivno, u većini slučajeva, više odgovara andragoškom stilu učenja (učenje odraslih).

Fasilitativni stil učenja je primjereniji za većinu situacija ali postoje i situacije u kojima je didakttički ili instruktivni način učenja prihvatljiv. Kada je trener svjestan različitosti u učenju i stilovima učenja, onda može kontinuirano primjenjivati ono što je najbolje za polaznike u datoj situaciji.

Trener koji dobro poznaje teoriju učenja odraslih može primjeniti to znanje na svoj stil i metod učenja na samom treningu. Svaki predizajnirani trening program bi trebao sadržavati odgovarajuće trening metode tokom trajanja kursa. Važno je prilagoditi ova znanja potrebama polaznika. U nastavku ćemo se dotaći nekoliko široko korištenih trening metoda:

Predavanje

Ovo je vjerovatno najpopularniji metod treninga. Trener stoji i isporučuje informacije koje se trebaju naučiti. Dobro dizajnirana predavanja mogu prenijeti dosta informacija različitim grupama polaznika ali zahtjevaju superiorne prezentacijske vještine i ograničeno učešće publike.

Grupna diskusija

Ovo je neformalna trening metoda sa voditeljem ili moderatorom koji vodi grupu kroz dijeljenje informacija i iskustava polaznika. Diskusija treba biti dobro organizovana i ograničena na manji broj polaznika. I treneri i učesnici imaju koristi od učešća i priliku da doprinesu aktivnostima učenja. Ovaj metod treninga, doduše, može biti malo zahtjevniji po pitanju vremena. Ponekad trener nailazi na polaznike koji se ne uključuju ili na one koji narušavaju dinamiku treninga (prekidaju, previše su glasni, traže previše pažnje…).

Simulacije i igranje uloga

Ovo je tehnika u kojoj polaznici dobijaju predefinisane uloge kako da se ponašaju u određenim situacijama kako bi riješili problem ili ostvarili nivo razumijevanja. Ovaj metod nije pogodan za velike grupe ili za polaznike koji se mogu osjetiti ugroženo ako treba da uzmu učešće u igranju uloga.

Igre

Ovaj metod koristi takmičarske aktivnosti sa određenim pravilima da definiše akcije polaznika i odredi ishode. Igre obezbjeđuju veliko učešće članova tima dok fasilitator obezbjeđuje zabavno i smisleno učenje. Igre se takođe mogu koristiti kao ledolomci ili zagrijavanje za novu grupu. Danas je izuzetno popularna gejmifikacija učenja na platformama za učenje.

Paneli

U ovom trening metodu, moderator grupe od tri do pet eksperata čita pripremljene izjave a potom ih diskutuje sa članovima grupe i odgovara na pitanja polaznika. Paneli omogućavaju različita mišljenja i time provociraju bolju diskusiju. Česta promjena govornika drži pažnju na visokom nivou.

Demonstracija

Ovo je aktivnost u kojoj trener pokazuje polaznicima kako da uspješno urade određeni zadatak kroz demonstraciju, opis i objašnjenje. Demonstracija stimuliše interesovanje i uključuje polaznike. Demonstracije, kao metodi treninga trebaju biti pažljivo osmišljeni i ograničeni na manju grupu polaznika.

Studija slučaja

U ovom trening metodu grupi se predstavlja problem ili slučaj na koji grupa treba da nađe rješenje. Sjajna trening tehnika za rješavanje kompleksnih pitanja. Ovaj metod omogućava polaznicima da primjene svoja znanja i vještine koje su stekli kroz druge metode učenja.