Skip links
three persons sitting on the stairs talking with each other

UČENJE KOD ODRASLIH

Malcolm S. Knowles je mnogo pisao o stilovima učenja, posebno o stilovima učenja kod djece (pedagogija) i kod odraslih (andragogija). Knowles i drugi teoretičari učenja kod odraslih su primjetili da obzirom da odrasli imaju veliku različitost iskustava iz kojih su učili te da su odgovorni za svoje odluke i posljedice koje slijede, oni:

 • treba da vide relevantnost treninga na njihovo lično iskustvo
 • najbolje uče kad imaju nekakvu kontrolu nad svojim iskustvom učenja
 • imaju veliko znanje i iskustvo iz kog crpe i primjenjuju ga na trenutnu situaciju učenja novih stvari
 • smatraju da je rast samorazumjevanja jednako važan kao i rast učenja
 • trebaju aktivno učešće u procesu učenja
 • generalno najbolje uče kroz zadatke ili iskustvo
 • najbolje uče u kooperativnoj klimi koja ohrabruje preuzimanje rizika i eksperimantisanje

Pedagoški stil učenja je tradicionalno korišten u situacijama gdje imamo učitelja ispred đaka, u kom đaci apsorbuju znanje od učitelja. Knowles sam priznanje nije u pitanju andragogija protiv pedagogije, jer bi situacije u kojima se uči, kako za mlade tako i za odrasle, trebale imati različite stilove učenja i metoda. Kako bilo, činjenica ostaje da stilovi učenja odraslih više prate andragogijski model.

Učenje kod odraslih je najefektivnije kad polaznik može da zadovolji lični cilj ili potrebu. Prema Knowlesu, odrasli reaguju na spoljne faktore, kao što su promocija, promjena posla ili bolji radni uslovi, ali još jači su unutrašnji motivatori, kao samopouzdanje, priznanje od strane kolega, bolji kvalitet života ili potreba za ostvarenjem i zadovoljstvom.

Iako dobro dizajnirani trening programi uključuju različite vježbe i trening metode, važno je za trenera da razumije stilove učenja kod odraslih i zašto neke tehnike mogu funkcionisati bolje u nekim situacijama nego neke druge.

Odrasli, dokazano je, prikupljaju informacije na dva načina:

 • aktivno kroz direktnu uključenost ili
 • pasivno kroz apsorbciju informacija

Potom se te informacije procesuiraju

 • deduktivno od opšteg ka specifičnom ili
 • induktivno od specifičnog ka opštem

Konačan cilj treninga je da poveća izvedbu kroz promjenu ponašanja. Odrasle osobe koje uče obično prolaze kroz četiri nivoa učenja kako bi stigle do promjene ponašanja:

 1. SVJESNOST – polaznik je upoznat ili dobija neko isustvo sa situacijom ili događajem u vezi učenja
 2. RAZUMJEVANJE ILI ZNANJE – polaznik stavlja znanje u neki kontekst, povezuje uzroke, komponente i posljedice povezane sa događajem ili situacijom
 3. VJEŠTINA – polaznik primjenjuje razumjevanje ili naučeno znanje
 4. STAV – polaznik vidi vrijednost u primjeni novih znanja ili vještina

Na nivou vještine, polaznik može samostalno uraditi novo ponašanje, na nivou stava, polaznik ŽELI da stvari radi drugačije