Skip links
man pointing laptop computer

ULOGA TRENERA U RAZVOJU ORGANIZACIJE

Promjena je jedina konstanta. Poslovi koji se ne budu adaptirali će neminovno zaostajati i vrlo vjerovatno i nestati.

Velike organizacije imaju HR odjele koji se brinu o razvoju zaposlenih, kreiraju karijerne programe i programe zamjene ključnih ljudi. A šta je sa malim poslovima? Sa organizacijama koje nemaju jasno definisan HR odjel i koji nemaju dovoljno ljudi ili sredstava da još uvijek naprave striktnu diverzifikaciju poslova?

Napravite interne trenere!

Ko je trener? Trener je svako ko pomaže ljudima da uneprijede svoje znanje ili sposobnosti. Ovo može uključiti, na primjer pokazivanje novom zaposlenom kako se koristi skener ili pokazivanje zaposlenom kako se koristi novi CRM softver ili obuka zaposlenog kako se pravi određeni proizvod.

Kroz instrukcije i praksu trener pomaže drugim ljudima da steknu nova saznanja, znanja, vještine ili ponašanja, ostvare definisani standard izvedbe.

Treneri fokusiraju svoje napore u četiri glavne oblasti:

  1. Tehničke vještine (trening na poslu u specijalizovanim oblastima kao što je elektronika ili zdravstvo).
  2. Menadžerske vještine (menadžment upravljanja ciljevima, strateško planiranje, donošenje odluka, rješavanje problema…)
  3. Upravljanje ljudima – generalno (izvedba, delegiranje, procjene rada, motivacija…)
  4. Upravljanje osobljem – specifično (stres, karijera, planiranje…)

Kada je trener fasilitator ili učitelj? Tipično, o treneru razmišljamo kao ljudi čiji je primarni fokus prenošenje sadržaja, tehničkog ili nekog drugog, dok je glavni posao fasilitatora na učenju kroz grupni proces. Učitelj je neko čiji je glavni metod učenja predavanje i ko je odgovoran za disciplinu.

Za velik broj ljudi, trener je takođe i dobar fasilitator i dobar učitelj. Obzirom da trener funkcioniše u radnom okruženju, njihov primarni zadatak je rad sa odraslima. Stoga, dobar trener koristi različite odgovarajuće metode da pomogne širokom spektru odraslih ljudi da steknu nove vještine i znanjaefektivno i efikasno.