Skip links
woman in black long sleeve shirt sitting having interview

UPRAVLJANJE TALENTIMA

Svaka osoba ima talente, ali ne znamo uvijek kako da ih osnažimo.

Proces upravljanja talentima nam omogućava da prikupljamo podatke i analiziramo informacije o talentima primjenjujući obrasce i statistike.

Ovaj proces je vrlo važan jer čini HR odjele odgovornim za identifikovanje trendova i donošenje odluka za unapređenje procesa. Jako je bitno ponuditi precizna rješenja bazirana na podacima, radije nego na intuiciji. Na ovaj način, možemo biti efikasniji u selekciji, razvoju, promociji i čak u procesu obuke.

Glavna korist upravljanja talentima jeste unapređenje izvedbe u sopstvenim HR procesima. Na ovaj način možemo da demonstriramo uticaj menadžerskih vještina.

Da bi mjerili ove pokazatelje, moramo identifikovati KPI za našu organizaciju, odlučiti kako ćemo ih mjeriti i koristiti kvalitetne alate za prikupljanje podataka te njihovo praćenje kako bi proces uspio.

Upravljanje talentima nam omogućava da usaglasimo upravljanje zaposlenima i njihov razvoj sa ciljevima organizacije. Ključna stvar za poslovni uspjeh.

Upravljanje talentima počinje revizijom istorijskih činjenica i završava razvojem talenata u realnom vremenu, shodno potrebama organizacije. Zamislite da ste u stanju da menadžmentu pokažete izvještaj o efektivnosti ovakvih projekata. To bi svakako imalo veliki uticaj na odluke menadžmenta.

Većina informacija koje dolaze iz HR se sastoje od aktivnosti i rezultata, ovo je važno za ostvarenje ciljeva.

Mi svakako preporučujemo praćenje svih članova u organizaciji, procjenu njihove izvedbe, evoluciju i motivaciju kako bi mogli da predvidimo realan uticaj svake odluke.

Praćenje, dodatno ima ekstremno važan sastojak: otkrivanje ranih signala nezadovoljstva među zaposlenima, omogućavajući HR odjelu da implementira akcione planove za zadržavanje talenata.

Ukoliko počnete sa PDA procjenom, možete raditi na predviđanju analize podataka kako bi identifikovali faktore koji će uticati na rezultate zaposlenih obzirom da se radi o jednostavnoj procjeni sa preciznom i naučno dokazanom metodologijom koja nam omogućava da opišemo i analiziramo ponašanje zaposlenih.

PDA procjena određuje karakteristike procjenjivanih individua, ne dijeli ih na dobre i loše. Izvještaj pokazuje snage i potencijalne slabosti. Recimo, osoba sa visokom tendencijom na osi rizika će brže donositi odluke, bez potrebe za mnogo informacija. S druge strane, neko sa niskom tendencijom na osi rizika će zahtjevati mnogo više podataka i scenarija prije nego donese odluku.

Kakav nivo rizika zahtjeva pozicija na koju želite da primite osobu?

Intenzivne i rigorozne studije validnosti su učinile PDA procjenu pouzdanim proizvodom koji HR odjeli mogu koristiti za coaching, trening i selekciju talenata.

Ukoliko vam treba još informacija o PDA procjeni, pišite nam na kontakt@infinitum.ba