Skip links
a man holding a tablet while communicating with a woman

KOJI JE ZNAČAJ KOMUNIKACIJE ZA MENADŽERA?

Komunikacija je razmjena i razumijevanje značenja poruka. Obratite pažnju na razumijevanje značenja. Da bi komunikacija bila uspješna, značenje mora biti saopšteno i shvaćeno. Ukoliko vam neko pošalje pismo na kineskom, vi još uvijek ne komunicirate sve dok vam neko ne prevede pismo na razumljiv jezik. U savršenom svijetu, primalac bi trebao da razumije prenijetu misao ili ideju onako kako ju je pošiljalac zamislio.

Sljedeća stvar koju treba imati na umu jeste da se dobra komunikacija često pogrešno definiše kao slaganje sa porukom umjesto jasno razumijevanje poruke. Ako se neko ne slaže sa nama, mnogi pretpostavljaju da osoba nije u potpunosti razumjela naš stav. Dakle, mnogi definišu dobru komunikaciju kada neko prihvati naše gledište. Međutim, šta ako jasno mogu da razumijem šta hoćeš da kažeš ali se ne slažem sa onim što si rekao? Zapravo, mnogo puta kada konflikt traje duže, ljudi kažu da je to zbog toga što ljudi ne komuniciraju efektivno.

Ono što je važno razumjeti jeste da komunikacija obuhvata i interpersonalnu komunikaciju (između dvije ili više osoba) ili organizacionu komunikaciju (sve mreže komunikacije unutar organizacije). I jedna i druga su važne za menadžere.

Zašto je komunikacija važna za menadžere?

Uloga komunikacije je kontroliše ponašanje članova na nekoliko načina. Organizacije imaju hijerarhiju i formalne smjernice koje zaposleni treba da poštuju. Komunikacijom motivišemo zaposlene objašnjavajući im šta treba da se uradi, koliko dobro oni to rade i šta se može učini da se njihov učinak poboljša ukoliko nije u traženim okvirima. Da bi zaposleni uspostavili određene ciljeve, da bi ih radom i ostvarili i dobili fidbek o napredovanju ka ciljevima. Za sve ovo je potrebna komunikacija. Jasna komunikacija.

Mnogim zaposlenima je njihov tim sa kojim sarađuju osnovni izvor socijalne interakcije. Komunikacija koja se odvija unutar time je jako važna, kako zbog jasne komunikacije i prenosa informacija zbog ostvarivanja rezultata tako i zbog uklapanja članova tima i timske koherencije i pripadnosti timu i organizaciji.

Zaposleni treba informacije kako bi mogao uspješno obavljati posao. Ukoliko dođe do “smetnji u komunikaciji” mogućnost greške ili neostvarenja ciljeva značajno raste.

Adaptibilnost u komunikaciji

Svaka osoba je jedinstvena i svijet posmatra kroz filtere svoje realnosti koristeći kanal komunikacije koji im je najprirodniji. Neki kanali za prenos poruke pojedincima odgovaraju više nego drugi. Ako ste menadžer, vaša uloga je da se prilagodite osobama koje rukovodite kako bi ste bili sigurni da su poruku shvatili na najodgovarajući način. Sposobnost menadžera da adaptira svoju komunikaciju prema potrebama predstavlja jedan od najboljih alata koje ima na raspolaganju.

Infinitum pruža treninge za pojedince i organizacije koje značajno mogu unaprijediti razumijevanje i komunikaciju na svim nivoima. Boljim razumjevanjem svojih komunikacionih stilova i korišćenjem kanal komunikacije te razumijevanjem drugih i njhovih preferiranih načina komunikacije postižući time znatno bolji efekat u prenošenju informacija, motivisanju osoblja i slaganju kohezivnih timova.

Neverbalna komunikacija

Neverbalna komunikacija je izuzetno jak medijum za prenos poruke. Nema potrebe da vam na sastanku iko išta kaže o zainteresovanosti druge strane o onome o čemu pričate, to možete jasno vidjeti po izrazu njihovih lica, kolutanju očima ili po čestom gledanju u mobilni telefon.

Pokreti rukama, facijalna ekspresija i ostali pokreti mogu da prenesu emocije ili temperament kao što je agresija, strah, arogancija, stidljivost, ljutnja ili nezainteresovanost. Praćenje ovakvih znakova umnogome može poboljšati vaše komunikacione sposobnosti.

Ton i brzina kojom govorite u potpunosti mogu izmjeniti poruku koju šaljete. Bitnije je kako nešto kažete umjesto šta kažete.

Ukoliko ste zainteresovani da naučite više o komunikaciji i saznate kakve su vaše preferencije kontaktirajte nas za više informacija ili organizaciju treninga u vašoj organizaciji.